ഒലിച്ചുപോയ ഗ്രാമം
268 views
Share
ഒലിച്ചുപോയ ഗ്രാമം
268 views
ഈ ചളിക്കൂനയായിരുന്നില്ല പുത്തുമല, ഇവിടെയൊരു ഗ്രാമമുണ്ടായിരുന്നു, ഈ മണ്ണിലിപ്പോൾ അതിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ പോലും അവശേഷിക്കുന്നില്ല. 2019 ഓഗസ്റ്റ് എട്ടിന് നാലരയോടെയാണ് പേരുമാത്രം അവശേഷിപ്പിച്ച് പുത്തുമല മാഞ്ഞുപോയത്...

Credits: AirPano
Aug 15, 2020
NatureMade with Tour Creator
Works with Google Expeditions
Public
Search
Clear search
Close search
Google apps
Main menu